contact
 

IVKO School
Mavo (vmbo-t) & Havo
Rustenburgerstraat 15
1074 EP Amsterdam

Telefoon:
020-5979360

E-mail:
info@ivko.msa.nl

cultuurprofielschool montessori schoolkompas kwaliteit

Scholen voor talent
 
 
 
 

Welkom!

 

 

Beste (toekomstige) leerlingen, ouders en verzorgers,

Het IVKO is een Cultuurprofielschool. Het leren door kunst,
van kunst en met kunst, is de kracht van onze school. Je
talenten ontdekken en die talenten de ruimte geven, je
gevoelens leren verbeelden en verwoorden en groeien als
mens (niet alleen in cognitieve zin) maken onze school heel
bijzonder.
In juni organiseerden leerlingen uit de A-klassen een
verhalencircuit. Ouders werden hiervoor uitgenodigd. In
verschillende rondes vertelden steeds drie leerlingen, in
een door hen aangekleed lokaal, aan ouders door henzelf
geschreven verhalen. Veel ouders waren enthousiast. Over
hoe hun zoon of dochter het deed of hoe sommige kinderen
de schroom van zich afwierpen en hun verhaal stonden
te vertellen; verlegen kinderen die uit hun schulp durfden
te kruipen. Ouders konden met eigen ogen zien wat de
mime- en dramalessen met onze leerlingen doet.

Komend jaar gaan we meer aandacht geven aan ‘het
uitdragen en zichtbaar maken’ van ons kunstprofiel.
Teveel
ouders merken te weinig van wat het kunstonderwijs
onze
leerlingen brengt. Uw zoon of dochter zal dat misschien
ook niet uitgebreid vertellen thuis. We willen de komende
jaren ouders graag meer laten zien en meer betrekken
bij wat de kinderen leren en doen. Of dat nu een veiling
van kunstwerken van leerlingen, een verhalencircuit,
een dansvoorstelling of een expositie is, of het versturen
van een simpel bericht dat leerlingen van school, zoals
afgelopen juli gebeurd is, het Rozentuinfestival winnen. Een
‘wedstrijd’ waar leerlingen van verschillende scholen hun
kunstzinnige talenten aan elkaar tonen.
Er zijn ook ouders die tijdens onze IVKO-weken kunst
gerelateerde workshops geven. Veel ouders hebben veel
(kunstzinnige) talenten. Dat zij deze willen delen met onze
leerlingen vinden wij zeer waardevol. Uiteraard blijven we
samenwerken met onze (culturele)
partners van Cultuur
Cluster Asscher. Afgelopen schooljaar,
en doorlopend in het
komende schooljaar, leveren
een aantal van onze leerlingen
een bijdrage aan het project
Ambitie, Arbeid en Ambacht.
Van het ontwerpen van
afbeeldingen voor rolluiken van
winkels op de Albert Cuijp
tot het spelen van een voorstelling.

Hoe
kunnen we u dat laten weten en zien? Uiteraard
gaan we u vaker uitnodigen voor dergelijke activiteiten.
M
ocht u daar niet bij kunnen zijn, is het toch leuk en
belangrijk dat u er wat van kunt terugzien of lezen. Daarom
gaan we komend schooljaar onze website vernieuwen.
Daarop kunnen we laten zien wat er binnen en buiten het
IVKO gebeurt met en door leerlingen. Dan wordt dat waar
we als team trots op zijn voor u als ouder en de wereld
erbuiten meer zichtbaar!

Ik hoop u vaker te kunnen begroeten bij onze kunstactiviteiten.
En ik wens alle leerlingen en medewerkers een
plezierig, boeiend en inspirerend schooljaar toe. Met veel
kunst en kunstzinnige ontmoetingen.


Jules Jansen
Directeur

 
  
 
 
 

 

             Magister:

                     
     login leerling            login ouders

                      
              login medewerkers               

 

 

                   

    
        

                 

   

    

 


   
 

  

 

 

 

         

 

 

             


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen | contact | sitemap | ontwerp en realisatie SchoolMaster BV